logo
DAV Public School, (RW), Barmana
Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)
Latest News  
 

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV Public School (RW) Barmana

RW

DAV Public School (RW) Barmana

DAV Public School (RW) Barmana

RW

DAV Public School (RW) Barmana

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

RW

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW BARMANA

BILASPUR

DAV PS RW BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BLP

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV

Bilaspur

DAV

DAV

Bilaspur

DAV

DAV RW

Bilaspur

DAV RW

DAV (RW)

Brmana

DAV (RW)

DAV PS (RW) Barmana

Brmana

DAV PS (RW) Barmana

DAV PS (RW) Barmana

Brmana

DAV PS (RW) Barmana

DAV Public School (RW)

Barmana

DAV Public School (RW)

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Janmashtmi

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Computer Lab

DAV PS RW Barmana

DAV RW Barmanaa

Barmana

DAV RW Barmanaa

DAV

Bilaspur

DAV

DAV

Barmana

DAV

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV PUblic School (RW)

BARMANA

DAV PUblic School (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOLL(RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOLL(RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

COMPUTER LAB

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL(RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL(RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL(RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL(RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

FUNCTION

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

SCHOOL

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Activity

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

KINDER GARTEN

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV PS (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BILASPUR

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV(RW) BARMANA

INSTRUMENTAL TRAINING

DAV(RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

AWARD CEREMONY

DAV (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

Hawan with Parents

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAVPS(RW) BARMANA

BARMANA

DAVPS(RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

BARMANA

DAV (RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

Arobics Exercises

DAV (RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

Aerobic Exercise

DAV (RW) BARMANA

DAV RW BARMANA

RW

DAV RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

JANMASHTMI

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

Function

Barmana

Function

Function

Function

Function

Function

Function

Function

DAV RW BARMANA

DAV

DAV RW BARMANA

DAV rw Barmana

rw

DAV rw Barmana

DAV rw Barmana

rw

DAV rw Barmana

DAV rw BArmana

rw

DAV rw BArmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANa

rw

DAV RW BARMANa

DAV RW BARMANA

Sadar Bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

Sadar Bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

Sadar Bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar blp

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

RW

DAV PS RW BARMANA

DAVPS RW BARMANA

RW

DAVPS RW BARMANA

DAVPS RW BARMANA

RW

DAVPS RW BARMANA

DAVPS RW BARMANA

RW

DAVPS RW BARMANA

DAVPS RW BARMANA

RW

DAVPS RW BARMANA

DAVPS RW BARMANA

RW

DAVPS RW BARMANA

DAVPS RW BARMANA

RW

DAVPS RW BARMANA

DAVPS RW BARMANA

RW

DAVPS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

RW

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

RW

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

RW

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

RW

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

RW

DAV PS RW BARMANA
About School

DAV Public School (RW) located at Barmana, District - Bilaspur, Himachal Pradesh. It is situated near the highway. The DAV (RW) Barmana is warm and friendly and offers the highest standard...Read more

Principal's Message

Welcome to the virtual world of DAV C Public School (RW) Barmana. A Cute child of the DAV CMC the school was founded 30  years ago in the sylvan surroundings of Himachal Pradesh...Read More

Happy Birthday

25/02/2017
Name : ARCHIT
Father Name : SUNIL KUMAR
Mother Name : HENA DEVI
Class :NUR | Section : A

25/02/2011
Name : DIVYANSH THAKUR
Father Name : SANJAY SHARMA
Mother Name : ALKA
Class :IV | Section : A

28/02/2007
Name : DIYA SHARMA
Father Name : MAST RAM
Mother Name : KIRAN SHARMA
Class :VII | Section : A

27/02/2013
Name : KARTIK
Father Name : INDER PAL
Mother Name : KAMLA DEVI
Class :II | Section : B

28/02/2010
Name : MANNAT
Father Name : RAJINDER SINGH
Mother Name : SARITA DEVI
Class :IV | Section : A

28/02/2010
Name : PALAK THAKUR
Father Name : GAJENDER THAKUR
Mother Name : ANITA
Class :IV | Section : A

28/02/2015
Name : RAGHAV THAKUR
Father Name : RAVINDER THAKUR
Mother Name : ANNU DEVI
Class :UKG | Section : A

28/02/2013
Name : SAANVI PATIYAL
Father Name : DALIP SINGH
Mother Name : SALINI DEVI
Class :I | Section : A

25/02/2009
Name : SANJAY MAHTO
Father Name : MANENDER MAHTO
Mother Name : GEETA MAHTO
Class :V | Section : A

28/02/2010
Name : SHIVANI THAKUR
Father Name : SURENDER KUMAR
Mother Name : REENA DEVI
Class :IV | Section : A

25/02/2009
Name : SHIVANSH GAUTAM
Father Name : HEM RAJ
Mother Name : UMA DEVI
Class :V | Section : A

26/02/2015
Name : SWYAM
Father Name : CHATANYA KUMAR
Mother Name : INDU
Class :UKG | Section : A
Student/Parent Login
 
 
Notice Board
 • Winter break 25th December 2019 to 5th January 2020.

  School will reopen 6th of January 2020.

   
 • Fee will be Submitted Online November Onwards.

   
 • Registration open for Pre-Nursery to 8th Class.

  For registration please contact 01978245045, 9418586107.

   
 • Periodic Test Will Stared On 10 Dec.2019

   
 • Mid Term Examination will start from 9 September 2019.

   
 • Vacations:
  Monsoon Break: 25th June to 31st July.

  School will reopen on 1st August.

  Dussehra Break: 3 Days