--%>
logo
DAV Public School, (RW), Barmana
Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)
Latest News  
 

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

Sadar, Bilaspur - 174013 (H.P.)

DAV PUBLIC SCHOOL, (RW), BARMANA

DAV Public School (RW) Barmana

RW

DAV Public School (RW) Barmana

DAV Public School (RW) Barmana

RW

DAV Public School (RW) Barmana

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

RW

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW BARMANA

BILASPUR

DAV PS RW BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BLP

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Bilaspur

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV

Bilaspur

DAV

DAV

Bilaspur

DAV

DAV RW

Bilaspur

DAV RW

DAV (RW)

Brmana

DAV (RW)

DAV PS (RW) Barmana

Brmana

DAV PS (RW) Barmana

DAV PS (RW) Barmana

Brmana

DAV PS (RW) Barmana

DAV Public School (RW)

Barmana

DAV Public School (RW)

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Bilaspur

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Janmashtmi

DAV PS RW Barmana

DAV PS RW Barmana

Computer Lab

DAV PS RW Barmana

DAV RW Barmanaa

Barmana

DAV RW Barmanaa

DAV

Bilaspur

DAV

DAV

Barmana

DAV

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV PUblic School (RW)

BARMANA

DAV PUblic School (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOLL(RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOLL(RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

COMPUTER LAB

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL(RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL(RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL(RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL(RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

FUNCTION

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

SCHOOL

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

Activity

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

KINDER GARTEN

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV (RW)

BARMANA

DAV (RW)

DAV PS (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BILASPUR

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV(RW) BARMANA

INSTRUMENTAL TRAINING

DAV(RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

AWARD CEREMONY

DAV (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

ANNUAL DAY

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW) BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

BARMANA

DAV PUBLIC SCHOOL (RW)

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

Hawan with Parents

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAVPS(RW) BARMANA

BARMANA

DAVPS(RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

BARMANA

DAV (RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

Arobics Exercises

DAV (RW) BARMANA

DAV (RW) BARMANA

Aerobic Exercise

DAV (RW) BARMANA

DAV RW BARMANA

RW

DAV RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

JANMASHTMI

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS RW BARMANA

BARMANA

DAV PS RW BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

BARMANA

DAV PS (RW) BARMANA

Function

Barmana

Function

Function

Function

Function

Function

Function

Function

DAV RW BARMANA

DAV

DAV RW BARMANA

DAV rw Barmana

rw

DAV rw Barmana

DAV rw Barmana

rw

DAV rw Barmana

DAV rw BArmana

rw

DAV rw BArmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW Barmana

rw

DAV RW Barmana

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANa

rw

DAV RW BARMANa

DAV RW BARMANA

Sadar Bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

Sadar Bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

Sadar Bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar bilaspur

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

sadar blp

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA

DAV RW BARMANA

rw

DAV RW BARMANA
About School

DAV Public School (RW) located at Barmana, District - Bilaspur, Himachal Pradesh. It is situated near the highway. The DAV (RW) Barmana is warm and friendly and offers the highest standard...Read more

Principal's Message

Welcome to the virtual world of DAV C Public School (RW) Barmana. A Cute child of the DAV CMC the school was founded 30  years ago in the sylvan surroundings of Himachal Pradesh...Read More

Happy Birthday

22/01/2009
Name : ADITI SHARMA
Father Name : AKHIL SHARMA
Mother Name : RAJNI DEVI
Class :V | Section : A

20/01/2016
Name : ARYAN BANSAL
Father Name : ARUN KUMAR
Mother Name : ANJNA
Class :LKG | Section : A

21/01/2015
Name : ATHRAV
Father Name : SURESH KUMAR
Mother Name : PREETI
Class :LKG | Section : A

19/01/2009
Name : GAURAV THAKUR
Father Name : KULDEEP SINGH
Mother Name : TRIPTA DEVI
Class :V | Section : A

22/01/2010
Name : ISHITA
Father Name : SUNIL KUMAR
Mother Name : SUNITI KUMARI
Class :V | Section : A

22/01/2016
Name : TANISHQE
Father Name : DINA NATH
Mother Name : NIRMLA DEVI
Class :LKG | Section : A
Student/Parent Login
 
 
Notice Board
 • Winter break 25th December 2019 to 5th January 2020.

  School will reopen 6th of January 2020.

   
 • Fee will be Submitted Online November Onwards.

   
 • Registration open for Pre-Nursery to 8th Class.

  For registration please contact 01978245045, 9418586107.

   
 • Periodic Test Will Stared On 10 Dec.2019

   
 • Mid Term Examination will start from 9 September 2019.

   
 • Vacations:
  Monsoon Break: 25th June to 31st July.

  School will reopen on 1st August.

  Dussehra Break: 3 Days